kaunas_pride_grupe

Kaunas Pride yra pilietinės visuomenės iniciatyva, kuria siekiame skatinti LGBTQ+ bendruomenių solidarumą.

Kaunas Pride organizatoriai tai kelios LGBTQ+ organizacijos ir pavieniai bendruomenės nariai bei sąjungininkai (allies). Kaunas Pride tai politinis veiksmas, siekiantis jungti bendruomenę ir ją palaikančius žmones, skatinantis solidarumą tarp skirtingų visuomenės grupių, patiriančių priespaudą. Kaunas Pride pasisako prieš LGBTQ+ tapatybių suprekinimą, bet kviečia prisijungti visas ir visus, palaikančius lygybės ir emancipacijos principus.

Renginio kontekste, šalia Kaunas Pride eitynių, vyks renginių ciklas LGBTQ+ tematika. Informacija apie planuojamus renginius bus paskelbta netrukus.